இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் நாமக்கல் மாவட்ட குழு சார்பாக தனியார் பள்ளிகளில் வசூலிக்க கூடிய கட்டாய நன்கொடை கட்டணம் கொள்ளைகளை தடுத்திட வலியுறுத்தி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரை சந்தித்து மனு அளிக்கும் இயக்கம் நடைபெற்றது.

Reject Agnipath Scheme .The Central Government’s new military recruitment scheme is a disaster in the making and a danger to India’s sovergnity

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.

Tamil Nadu

இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் நாமக்கல் மாவட்ட குழு சார்பாக தனியார் பள்ளிகளில் வசூலிக்க கூடிய கட்டாய நன்கொடை கட்டணம் கொள்ளைகளை தடுத்திட வலியுறுத்தி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரை சந்தித்து மனு அளிக்கும் இயக்கம் நடைபெற்றது.

All India

Reject Agnipath Scheme .The Central Government’s new military recruitment scheme is a disaster in the making and a danger to India’s sovergnity